• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
 
 
 
 

Нашите предавања
Стекнување со комплетно знаење за изработка и дизајн на Веб Страна што може да Ви овозможи почнување на сопствен бизнис.

Дипломи и Препораки
Доделување дипломи за завршена Академија во Aacademy како и препораки за Ваше вработување.
Можност за Пракса и Вработување
За најдобрите студенти нудиме можност за Пракса или вработување во компании со кои соработуваме.
 

Aacademy

Искористете ја можноста, стекнете се со знаење и со животен занает..можност да си започнете Ваш сопствен бизнис ! Aacademy Ви нуди можност за забрзано изучување на основни и напредни курсеви по Веб Дизајн, Дизајн и делумно програмирање..Единствена можност за да се стекнете со практично знаење..Започнете свој бизнис ВЕДНАШ !

 

Read more...
 

summer-school1

Одморете, научете и стекнете доживотен занает..


Теми за предавање:
- Adobe Dreamwеaver
- Adobe flash
- CMS
- html, php, MySQL

Read more...
 
Благодарение на предавањата во Aacademy се стекнав со практично знаење и вештини за Веб Дизајн што ми овозможи да отпочнам свој бизнис со кој стекнав повеќе од 50 клиенти за една година а со што почнав да си ја обезбедувам својата иднина.
Ивана Николовска - Петровски
Посетував предавања во Aacademy за деловно работење со што полесно успеав да се вработам а потоа и да се истакнам на моето работно место а верувам дека во иднина ќе имам и поголема можност да напредувам.
Ангелина Трајановска